IANTD

IANTD - International Association of Nitrox and Technical Divers (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nurków Nitroksowych i Technicznych)

IANTD jest jedną z dwóch największych organizacji, oferujących kompleksowy system szkolenia rekreacyjnych i technicznych nurków na świecie. Biura regionalne IANTD obejmują swym zasięgiem cały świat. Polska należy do IANTD Central Europe z siedzibą w Pradze w Czechach.

IANTD oferuje szeroką gamę sprawdzonych programów szkoleniowych i produktów związanych z nurkowaniem rekreacyjnym i technicznym. Dzięki wysokiemu poziomowi oferowanych programów szkoleniowych, stworzonych przez pionierów nurkowania, zwłaszcza nurkowania technicznego, jest jedną z najbardziej prestiżowych federacji nurkowych na świecie.

W 1985 Dick Rutkowski (który wcześniej był szefem szkolenia NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration i dla nich opracował nitroksowe programy szkoleniowe) zakłada IAND (International Association of Nitrox Divers), która rozpoczyna regularne szkolenie nurków rekreacyjnych w zakresie NITROXU. Jest pierwszą federacją, która certyfikuje nurków nitroksowych.

W 1991 IAND opracowuje pierwsze standardy nadawania uprawnień nurkom używającym innych mieszanin niż powietrze (NITROX, TRIMIX). Również w 1991 roku IANTD jest pierwszą federacją oferującą programy szkoleniowe w nurkowaniach technicznych: Deep Air, Cave and Wreck Penetration, Rebreathers.

W 1992 IAND łączy się z EATD (European Association of Technical Divers) i powstaje IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers).

W 1995 roku IANTD było pierwszą organizacją oferującą ubezpieczenie dla instruktorów szkolących nurków technicznych.

Praktycznie w każdym aspekcie nurkowania jest to organizacja dzięki której rozwój nurkowania znacznie się przyśpieszył. Wprowadza ona nowości i nowe standardy na długo przed innymi federacjami.