kursy nurkowania techniczne IANTD

IANTD Technical Diver

gooddive tech

Kurs nurkowania Technical Diver jest pierwszym kursem technicznym i jest przeznaczony dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości od 30m do 51m z wykorzystaniem sztucznych mieszanin oddechowych typu  Nitrox EANx. Program dostarcza lepszego zrozumienia ograniczeń wykorzystania sztucznych mieszanin oddechowych typy EANx oraz czystego tlenu w nurkowaniu oraz dekompresji. Program przygotowuje do wykonywania nurkowań do głębokości 51m. Kursant powinien posiadać stopień  Advanced EANx Diver oraz zalogowanych minimum 100 nurkowań, z których przynajmniej 30 głębszych niż 27m lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać Instruktora, że ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie. Kurs prowadzony jest w Warszawie i nad Jeziorem Hańcza lub innym o podobnej charakterystyce batymetrycznej i widoczności.

IANTD Normoxic Trimix Diver

gooddive tech

Kurs nurkowania Normoxic Trimix Diver jest przeznaczony dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości 39m do 60m ale nie chcą oddychać powietrzem na głębokościach poniżej 39m. Program uczy wykorzystania Trimixu dla ograniczenia narkozy azotowej przy nurkowaniu na te głębokości. Program przygotowuje nurków do wykonywania nurkowań Trimixowych do głębokości 60m. Kandydat musi być licencjonowanym IANTD Advanced EANx Diver, Technical Diver oraz posiadać co najmniej 100 nurkowań z czego 30 głębszych niż 27m lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać Instruktora, że kandydat ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie. Kurs nurkowania prowadzony może być w Warszawie (zajęcia teoretyczne) i nad Jeziorem Hańcza lub innym o podobnej charakterystyce batymetrycznej i widoczności.

IANTD Trimix Diver

gooddive tech

Kurs nurkowy Trimix Diver (TMX Diver) jest przeznaczony dla tych, którzy są już wprowadzeni w nurkowanie głębokie i chcą poszerzyć swoją wiedzę i nurkować jeszcze głębiej. Trimix daje możliwości bezpieczniejszej eksploracji głębin dla wszystkich, którzy nurkują głęboko i chcieliby to robić z zachowaniem jasności umysłu. Program przygotowuje nurków do wykonywania nurkowań Trimixowych do głębokości 100m. Kandydat musi być licencjonowanym IANTD Technical Diver, Technical Wreck Diver, Normoxic Trimix Diver. Kandydat powinien mieć zalogowanych co najmniej 200 nurkowań z czego 25 w zakresie głębokości 39m do 60m lub posiadać wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać Instruktora, że ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie. Kandydat na kurs nurkowy  pełnego trimixu powinien być osobą pełnoletnią. Program zawiera przynajmniej 4 nurkowania, z czego przynajmniej 2 nurkowania trimixowe  do głębokości pomiędzy 50m a 91m. Głębokość musi być zwiększana nie więcej niż o 12m z nurkowania na nurkowania, a pierwsze nurkowanie nie może być głębsze o więcej niż 10m od najgłębszego nurkowania uczestnika kursu. Jedno nurkowanie musi być wykonane na głębokość co najmniej 60m. Maksymalna osiągnięta głębokość podczas szkolenia zależy od umiejętności i doświadczenia kursanta, którą oceni instruktor prowadzący kurs nurkowy. Minimalną głębokością kursu jest 60 metrów a maksymalną 91m. Po zakończeniu kursu Trimix Diver jest możliwość wykonania nurkowania na głębokość 100m w parze z instruktorem. Nurkowania 100 metrowe realizowane są w jeziorze Hańcza lub Egipcie w Blue Hole. Kurs nurkowania Trimix Diver odbywa się w najgłębszym i najpiękniejszym  jeziorze w Polsce, jeziorze  Hańcza-108m (teoria może być prowadzona w Warszawie) lub zbiorniku o podobnej batymetrii i widoczności.